Novinky

Nejaktivnější středoškolák 2017

 

...
Turnaj SŠ v plážovém volejbale

 

...
Školní výlet 1.AB

 

...
Slavnostní otevření stadiónu v Náchodě na Hamrech

 

...
Představení studentských společností a fiktivní firmy naší školy

 

...
Středoškolská laťka

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

 

...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. kolo
pro školní rok 2017/2018

 

Obory vzdělání:
65-42-M/02 Cestovní ruch
78-42-M/02 Ekonomické lyceum a Jazykové lyceum
79-41-K/41 Gymnázium

Dny otevřených dveří:
říjen: úterý 25. října  8:00 - 17:00  a středa 26. října 9:00 - 12:00
listopad: středa 16. listopadu 8:00 - 17:00 a čtvrtek 17. listopadu 9:00 - 12:00
prosinec: pátek 9. prosince 8:00 - 17:00 a sobota 10. prosince 9:00 - 12:00
leden: pátek 13. ledna 8:00 - 17:00 a sobota 14. ledna 9:00 - 12:00
únor: čtvrtek 2. února 8:00 - 17:00 a pátek 3. února 9:00 - 12:00

Počet přijímaných uchazečů:
Cestovní ruch – 30 žáků
Ekonomické a Jazykové lyceum – 30 žáků
Gymnázium – 15 žáků

 První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2017.

 Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, nebo kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není požadován.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 Název a adresa školy:
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola s.r.o.
Smiřických 740, Náchod, 547 01.

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV - CERMAT)
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2017
2. termín konání zkoušky: 19. dubna 2017

 Kritéria přijímacího řízení:

 • Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy: 40 %, max. je 40 bodů
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %, max. je 50 bodů
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %, max. je 10 bodů.

 

 Průměrný prospěch je ohodnocen body takto:

Průměr Počet bodů
do 1,29 40 bodů
od 1,30 do 1,49 35 bodů
od 1,50 do 1,99 30 bodů
nad 2,00 20 bodů

 

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, 
  nejpozději 28. dubna 2017.

 V případě rovnosti bodů je pořadí určeno doplňkovými kritérii v daném pořadí:

 1. počet výborných celkově na vysvědčení ze ZŠ ve všech započítávaných pololetích,
 2. počet výborných z ČJ a M na vysvědčení ze ZŠ ve všech započítávaných pololetích.

 Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity tříd.

Škola bude organizovat přípravný kurz k přijímacím zkouškám, začátek v lednu 2017. Informace budou zveřejněny na webu školy.

V Náchodě 17. 10. 2016

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy