Novinky

Školní výlet 3. ročníku do kempu Pecka

 

...
*MŮŽEŠ PODNIKAT*

 

...
Odborné praxe: Španělsko vs. ČR

 

...
Pracovní exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L.

 

...
„Všude dobře doma nejlíp“

 

...
Prezentace studentských firem Junior Achievement

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2019

 

...
ERASMUS+ - ACADEMIA MERCURII na schůzce koordinátorů v Itálii

 

...
Odborné praxe

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...

 

LYŽAŘSKÝ KURZ – ACADEMIA MERCURII 2018

Fotogalerie ZDE:

V letošním školním roce jsme opět uspořádali lyžařský kurz pro žáky a žákyně 1., 2.  a 3. ročníků v Javořím dole na chatě Sokolka. Kurz proběhl ve dnech 4. – 9. 3. 2018 pod vedením pana učitele Igora Chmelaře. Všichni žáci jej zvládli na výbornou, ať už na lyžích, snowboardech či při službách v kuchyni.

Sněhové podmínky byly vynikající a velkým přínosem bylo i večerní lyžování. Krásné počasí, velké množství sněhu a osvětlená sjezdovka byly nezapomenutelným zážitkem. 

Lyžařský kurz hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na další rok. Ahoj na sněhu.

Šárka Rudolfová

 

Veletrh fiktivních firem v Náchodském Beránku

Dne 15. 2. 2018 se naše studentská fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r. o. zúčastnila veletrhu fiktivních firem v Náchodském Beránku. Veletrhu se zúčastnilo celkem 21 fiktivních firem z celé České republiky. I na tomto veletrhu musela každá firma odprezentovat zaměření své firmu v českém a anglickém jazyce.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:  

 1. Soutěž o nejlepší firmu - naše firma se probojovala na krásné 7. místo. Kritéria hodnocení byla především vzhled stánku, úvodní prezentace, právní náležitosti FF. Dále pak i obchodní rozhovor a účetní doklady.

 2. Soutěž o nejlepší katalog - Soutěž hodnocená odborníky v oboru grafiky ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.

 3. Soutěž o nejsympatičtější firmu - soutěž hodnotila veřejnost, hosté veletrhu a žáci 3. ročníku OA Náchod. Hodnoceno bylo pouze první místo, které jsme bohužel neobsadili.

Celkově byl Náchodský veletrh pro naši školu hodnocen jako úspěšný a dokázali jsme konkurenceschopnost mezi školami z celé České republiky.

 

ERASMUS+ - projektové setkání ve Španělsku

Fotogalerie ZDE:

Koncem února 2018 pokračovala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII ve svém projektu mezinárodní spolupráce (financovaném programem Erasmus+) se svými partnery ze španělských a litevských středních škol při projektovém setkání ve Španělsku, v katalánském městě Lleida. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.

Hlavním bodem tohoto projektového setkání bylo především uskutečnění online setkání žáků ze všech 3 účastnických zemí prostřednictvím videohovoru v programu Skype. Žáci si během přenosu ze svých škol vzájemně představili své projekty, při jejichž přípravě se učí dovednosti potřebné pro své budoucí uplatnění na trhu práce a které je zároveň vedou k připravenosti samostatně podnikat. Tyto projekty žáci připravují v rámci školní výuky. Žáci Academia Mercurii představili svou studentskou firmu „Mercurii na tripu“, kterou založili pro tento školní rok žáci 3. ročníku oboru Management cestovního ruchu. Jedná se o cestovní kancelář, která pořádá v tomto školním roce pro žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky poznávací zájezdy na míru. Žáci litevského gymnázia představili svou firmu obchodující s použitými hračkami pro děti a žáci z katalánské střední školy představili svou fiktivní firmu nabízející mobilní aplikaci – rádce-superhrdinu pro domácí práce. Prezentování projektů i následná diskuse žáků probíhala v anglickém jazyce, kdy závěrem žáci shrnuli, co mají jejich projekty společného a v čem se liší.

Součástí tohoto projektového setkání v Lleidě nebyla pouze příprava videohovoru a jeho uskutečnění, ale také návštěva učitelů ze všech zúčastněných škol v partnerských katalánských školách a také v „inkubátoru“ mladých španělských firem CEEILLEIDA. Dále jsme navštívili organizaci GlobalLleida, která poskytuje teoretickou podporu mladým podnikatelům a středním školám vzdělávací programy týkající se podpory podnikání.

Celý projekt bude počátkem dubna 2018 završen posledním setkáním zde v Náchodě.

Mgr. Ivana Šimková

 

Olympiády ze španělštiny

Academia Mercurii každoročně pořádá olympiády z cizích jazyků. V průběhu února 2018 proběhlo školní kolo olympiády ze španělštiny v kategoriích pro 1., 2. a 3. ročník. Součástí olympiády bylo porozumění slyšenému textu ve španělštině a písemný test znalosti gramatiky a šíře slovní zásoby. Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou:

1.ročník:
Simona Hanzlová (1. místo), Natálie Šatná (2. místo), Tereza Škodová (3. místo)

2.ročník:
Filip Pajkrt (1. místo), Barbora Skleničková (2. místo), Šárka Boháčková (3. místo)

3.ročník:
Pavlína Nyčová (1. místo), Silvie Mikulková (2. místo), Marek Bílek (3. místo)


Vítězům blahopřejeme.

 

Veletrh fiktivních firem v Pardubicích

Tradiční Veletrh fiktivních firem přivítaly 10. 1. 2018 Pardubice. Velký zájem o tuto akci potvrzuje účast 17 fiktivních firem z celé České republiky. Náchod reprezentovala naše škola Academia Mercurri a její fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r o.

Naše firma se specializuje na výrobu dětských hřišť. Prioritou všech účastníků bylo vytvořit co nejlepší prezentaci své firmy. Za tímto účelem jsme postavili stánek plný balonků, konfet a plyšáků.

Každý účastník musel odprezentovat a představit svoji firmu v českém a anglickém jazyce. Tato prezentace byla posouzena a ohodnocena porotou sestavenou z odborníků. Celkově jsme s naší firmou byli vyhodnoceni na 12. místě.

 

Den s obchodníkem

Fotogalerie ZDE:

„Obchod je umění. Umění, ve kterém je potřeba se neustále zlepšovat. Dobrý obchodník nevytváří pouze nabídku, ale zároveň podněcuje poptávku. Vyvolává touhu po tom, co nabízí. To je obchod. To je umění obchodu. Většina obchodníků dělá chyby, kterým je jednoduché se vyhnout. „ To jsou slova Lukáše Suchého, MBA.

 1. ledna 2018 studenti strávili celý vyučovací den s profesionálním obchodníkem Lukášem Suchým, MBA, který pro ně připravil tematický seminář s prvky workshopu „DEN S OBCHODNÍKEM“. Účast na semináři byla dobrovolná pro 2. - 4. ročníky.

Na studenty čekala tato témata:

 • PŘESTAVENÍ: Jak vypadá nudné a jak naopak atraktivní představení člověka nebo společnosti.
 • ZÁKLADNÍ VÝBAVA PROFI OBCHODNÍKA: Rétorika, naslouchání, empatie, otázky.
 • PRODÁVÁME VŠICHNI: Každý den prodáváme své nápady, svou práci i sami sebe. Jak to udělat co nejefektivněji.
 • PRACOVNÍ POHOVOR: Nejzáludnější otázky, příprava na pohovor a získání přízně druhé strany.
 • NÁMITKY A ODMÍTNUTÍ: Jak pracovat s odmítnutím a námitkami.
 • OBCHODNÍ ROZHOVOR: Jakých chyb se můžeme dopustit při obchodním rozhovoru.
 • ZPĚTNÁ VAZBA: Jak říkat lidem pravdu, aby se neuráželi. Proč se naučit dávat zpětnou vazbu.

Seminář se setkal s velmi kladným ohlasem, panu Lukáši Suchému velice děkujeme.

Napsala: Ing. Jaroslava Teuberová

 

Veletrh JA Firem s mezinárodní účastí

Fotogalerie ZDE:

Ve středu 13. 12. 2017 se v prostorách Obchodní akademie, S0Š a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové uskutečnil šestý ročník Veletrhu JA firem.

Své podnikatelské dovednosti zde měly možnost poměřit se studenty z celé České republiky (celkem 17 JA firem) a se studenty ze Slovenské republiky (2 JA firmy) studentské firmy BEUMA a MERCURII NA TRIPU, které byly založeny na naší škole v letošním roce.

Firma BEUMA se zaměřuje na prodej přírodní kosmetiky, vyrábí a prodává masky na obličej.

Podnikatelským záměrem firmy MERCURII NA TRIPU je pořádání zájezdů.

Prvním úkolem studentů na veletrhu bylo přichystat co nejatraktivnější prodejní stánek pro potencionální kupující. Mladí prodejci okusili, co obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat své produkty a hlavně - naplno se věnovat každému, kdo se u jejich stánku zastaví, aby své výrobky úspěšně prodali a zákazník odcházel spokojený.

Studenti během třech minut prezentovali svoji firmu a svůj podnikatelský záměr  před osmičlennou porotou, jejíž předsedkyní byla paní Ing. E. Javůrková, ředitelka Hospodářské komory HK. Hostem byla v letošním ročníku veletrhu také paní Mgr. M. Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Po dobu celého veletrhu byly firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se zaměřovali na každý detail.

Ke konci veletrhu se všichni účastníci shromáždili v aule zrekonstruované budovy školy, kde byly vyhlášeny výsledky všech soutěží. Čekání na konečné výsledky zpříjemnil účastníkům koncert školního pěveckého sboru.

Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží:

 • Nejlepší JA firma
 • Nejlepší logo
 • Nejlepší slogan
 • 90 vteřin s investorem (v anglickém jazyku)
 • Nejlepší prodejce
 • Nejsympatičtější JA firma

 

Obě naše firmy si vedly velice dobře, což dokazují i výsledky:

 Firma MERCURII NA TRIPU zvítězila v soutěži o nejlepší slogan, kterým je: „S námi poznáte nepoznané“. 1. místo je v konkurenci 19 firem velkým úspěchem.

 V dílčích hodnoceních získala tato firma 2. nejlepší hodnocení za dress code a propagaci firmy. Za grafické zpracování prezentace, vzhled stánku, znalost produktu a obchodní problematiky byla hodnocena jako 3. nejlepší.

V soutěži o nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 13. místo.

U firmy BEUMA porotci ocenili v dílčím hodnocení jako 1. nejlepší jejich dress code. 2. nejlepší hodnocení získala firma za vzhled stánku, možnost reálného prodeje, znalost produktu a obchodní problematiky. Za obsah prezentace, obal produktu a propagace firmy byla hodnocena jako 3. nejlepší.

V soutěži o nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 10. místo.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Ing. Jaroslava Teuberová

 

Projekt v rámci programu Erasmus+ „Moving Waters-How Water Shapes Us“

Fotogalerie ZDE:

V posledním listopadovém týdnu se konalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ „Moving Waters-How Water Shapes Us“, a to v holandském městě Oud-Beijerland na gymnáziu CSG Willem van Oranje. Naši studenti, jmenovitě Adam Osoba, Filip Prouza a Anastazia Hereta, reprezentovali naši školu a přispěli do projektu prezentacemi z oboru Cestovní ruch o turisticky zajímavých lokalitách Praha, Brno, Hradec Králové, Náchod, Adršpach, ale i o naší škole Academia Mercurii. Tímto chceme poděkovat za úspěšné reprezentování naší školy a těšíme se na další setkání, které proběhne v březnu 2018 v nádherném městě Appleby ve Velké Británii.

Šárka Rudolfová

 

Adventní zájezd za Popelkou

Jako každoročně uspořádala naše škola ve středu 6. prosince pro své žáky předvánoční zájezd, jehož letošním cílem byla návštěva výstavy ke kultovnímu filmu Tři oříšky pro Popelku. Tato pohádka se natáčela nejen v Čechách, ale i v sousedním Sasku, na loveckém zámku Moritzburg. Na výstavě je možné si prohlédnout nejen originální kostýmy ze 70. let, ale i další originální předměty spojené s natáčením.

Odpoledne jsme se přesunuli do centra Drážďan, abychom si prohlédli největší zajímavosti saské metropole na Labi a ochutnali i nejrůznější delikatesy nabízené na nejstarším vánočním trhu v Německu, který se letos konal již po 583. Závěr nemohl patřit ničemu jinému než nákupům v Primarku.

Mgr. Jan Šnajdr
učitel NEJ

 

Maturitní ples Academia Mercurii 2017

Fotogalerie ZDE:

V sobotu 2. prosince se v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka uskutečnil již tradiční maturitní ples 4. ročníků oborů ekonomické lyceum, cestovní ruch a gymnázium. Maturanti si připravili originální předtančení ve vlastní choreografii ve stylu country&westerm  a nebe, peklo, ráj. Během večera si mohli návštěvníci užít rozmanitý program včetně vystoupení parkouru a street dance.

Mgr. Jan Šnajdr
třídní učitel 4. ročníku