Novinky

Maturanti 2021
Sportovní management - UNIFITTEST
Po maturitě do Kanady
Studentské firmy
Přípravný kurz
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020
Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

GYMNÁZIUMstudijní obor 79-41-K/41

 Jedná se a klasické studium všeobecného gymnázia, které je zaměřeno na výuku humanitních předmětů. Ve 3. a 4. ročníku si žáci vybírají z volitelných předmětů, ty, které využijí v praxi, nebo, které budou chtít dále studovat na vysoké škole.

Učební plán pro studijní obor Gymnázium

Maturitní zkouška
- je složena ze dvou částí:

 1) Státní společná část
-žák maturuje ze dvou předmětů:
1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk nebo matematika

 2) Školní profilová část
- žák maturuje ze dvou libovolných předmětů ze svého učebního plánu

 Pro koho je studium vhodné

Je vhodné pro studium formou individuálního vzdělávání, pro ty, kteří se nemohou účastnit denního docházení do školy. Je vhodné například pro vrcholové sportovce, studenty dlouhodobě v zahraničí, studenty zdravotně znevýhodněné či již studenty v zaměstnání, kteří si chtějí doplnit maturitní vzdělání. Jde o řízené samostudium s pomocí elektronických či osobních konzultací. Do školy studenti docházejí pouze na zkoušky.

Budova školy je bezbariérová, vhodná pro žáky, kteří potřebují bezbariérový pohyb.

 

 

V ČEM JSME JINÍ?

·         učební plán přizpůsobený každému studentovi na míru

·         příjemné prostředí malé školy

·         přátelská atmosféra

·         kvalitní tým pedagogů

·         možnost "předzkouškových" konzultací

·         zkoušky v dopoledních i odpoledních hodinách

·         studijní materiály online

 

… jsme škola, která vás připraví do života.