Novinky

Přípravný kurz
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020
Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

 

Projekty ERASMUS+

Projekty ERASMUS+

Naše škola má za sebou první rok trvání svých dvouletých Erasmus+ projektů, spolufinancovaných z fondů programu Erasmus+ Evropské Unie. Ačkoliv současná situace v Evropě cestování kvůli koronaviru nepřeje, přesto se nám daří dále své projekty realizovat.

V projektu určeném pro cestování žáků do partnerských zemí (Dánska, Španělska a Malty) s názvem „European Citizenship – Cultural Heritage Unites us“ se podařilo zorganizovat společné školení učitelů v Madridu, kde si učitelé osvojili znalosti práce v internetových platformách Evropské Unie s názvem eTwinning/TwinSpace a které následně žáci využívají při projektových aktivitách. O těchto aktivitách se můžete více dozvědět na Instagramu a webu projektu: https://twinspace.etwinning.net/70782/pages/page/733408. Při online soutěži o nejlepší logo projektu bylo žáky zvoleno logo symbolizující kulturní dědictví, kterému je projekt věnován spolu s budováním pocitu sounáležitosti v rámci evropského občanství. Na počátku února se žáci všech partnerských škol setkali zatím virtuálně, prostřednictvím Skype video konference online a vzájemně si představili své školy, své země a podělili se o kulturní aspekty, které považují za klíčové pro evropské občanství. Následovat měly v tomto roce výjezdy žáků na Maltu, setkání v ČR a cesta do Dánska, koronavirus ale projektové aktivity prozatím pozastavil. Než nám situace v Evropě opět dovolí cestovat, pokračují žáci prozatím v projektových aktivitách v rámci platformy eTwinning/TwinSpace a těší se, až své nové přátele budou moci potkat osobně.

V druhém projektu, určeném pro zvyšování kompetencí učitelů, s názvem „Rozvojem kompetencí učitelů k evropské škole 21. století“ se prozatím podařilo realizovat pouze jedno školení učitelky angličtiny v užití digitálních technologií při výuce cizích jazyků v době globalizace a internetu, a to na Kypru. Další kurzy učitelů, plánované na jaro a léto tohoto roku, musely být kvůli světové pandemii prozatím odloženy a budou realizovány v průběhu následujícího školního roku, pokud to situace dovolí. V obou projektech škola požádala o prodloužení doby trvání projektu o jeden rok, aby zajistila řádné splnění projektových aktivit i v této době, nepřející cestování a setkávání se.

 Mgr. Ivana Šimková
Koordinátorka mezinárodních projektů