Novinky

Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADAMIA MERCURII
Přijímací řízení
SBÍRKA PRO UKRAJINU
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
2.B na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
15.12.2021 Wroclaw - zájezd na Vánoční trhy --

 

EXKURZE NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola v Náchodě zorganizovala exkurzi na letiště Václava Havla v Praze. Jednalo se o vzdělávací akci pro studijní obor cestovní ruch. Studenti tohoto oboru tak mohli v praxi vidět vše, co se ve škole naučili o letecké přepravě osobní i nákladní a také o samotném fungování letiště. Během exkurze měli žáci možnost vidět letiště jinak než jako cestující. S průvodcem si prohlédli všechny tři terminály, viděli mnoho typů letadel a to jak menší soukromá, tak i ta velká nákladní a z několika desítek metrů viděli letadla vzlétat a přistávat. Průvodce je zasvětil do chodu letiště, ukázal jim co se děje se zavazadly po odbavení až po naložení do letadla, ukázal jim „gate zóny“ a vysvětlil, jak jsou letadlům přidělovány. Žáci měli také možnost podívat se do V.I.P. salónků a například také do prostor pro nákladní přepravu, či dozvědět se o nejmodernější hasičské stanici v ČR, kterou právě na letišti mají. Pro studenty to byla také jedinečná příležitost, poznat různá pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a míst, kam se běžní cestující nikdy nepodívají.