Novinky

Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADAMIA MERCURII
Přijímací řízení
SBÍRKA PRO UKRAJINU
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
2.B na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
15.12.2021 Wroclaw - zájezd na Vánoční trhy --

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM 


Studium všech nabízených studijních oborů lze studovat také formou individuálního vzdělávání. Tato forma studia je vhodná pro vrcholové sportovce, žáky dlouhodobě v zahraničí, či žáky, kteří nemohou denně docházet do školy. Jde o řízené samostudium s pomocí elektronických či osobních konzultací. Do školy může žák docházet pouze na zkoušky

 

 

 Časový plán studia
Na začátku studia každého ročníku dostane žák přesně rozepsané zkoušky z každého předmětu, jedná se o „Časový plán studia“. V tomto plánu je zapsané pro každý předmět, jaké zkoušky bude žák konat v 1. pololetí a které ve 2. pololetí. U jednotlivých zkoušek je napsáno, zda se jedná o zkoušku ústní či písemnou, z jaké látky je a do jakého termínu by ji bylo vhodné složit. Na přesných termínech zkoušení se žák domlouvá přímo se svým vyučujícím, dle svých možností. Žák si tedy sám může zkoušky naplánovat tak, aby všechny stihl do konce června daného školního roku. Pokud tento termín nelze dodržet může požádat o prodloužení klasifikace do 30. září následujícího školního roku.
 
Učební materiál
Škola žákům některé učebnice půjčuje, jiné jim může zprostředkovat z „burzy učebnic“ od vyšších ročníků, některé materiály mají učitelé online a žákům je přeposílají online, některé si musí žáci pořídit sami.
⦁    Obsah výuky je stejný s denním studiem tedy i obsah dílčích zkoušek i závěrečné Maturitní zkoušky.  
⦁    Škola má bezbariérový přístup i prostor uvnitř budovy, je tedy vhodná i pro žáky, kteří mají pohybové problémy. 

Studijní obory mohou studovat i dospělí lidé při zaměstnání, kteří si chtějí doplnit středoškolské vzdělání s maturitou.

 

 http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/uvod.jpg