Look

Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADAMIA MERCURII
Přijímací řízení
SBÍRKA PRO UKRAJINU
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
2.B na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
15.12.2021 Wroclaw - zájezd na Vánoční trhy --

 

ERASMUS+ ....mobility žáků - Malta a Madrid :-)

Ve dnech 15. - 17. listopadu 2021 se uskutečnila v naší škole schůzka koordinátorů projektu ERASMUS+. Domluveny byly mobility pro žáky a učitele v roce 2022. Začne se mobilitou u nás v Náchodě, kde přivítáme učitelé a žáky z Dánska, Malty a Španělska a to od 13. do 19. března. Následovat bude mobilita ve Španělsku v Madridu od 24. do 30. dubna. V květnu se pak bude realizovat výjezd na Maltu a to od 8. do 14. května. V Dánsku se uskuteční pouze schůzka učitelů a to kvůli corona virovým restrikcím, které v Dánsku pro školy jsou. Tato schůzka proběhne od 23. do 29. ledna. Na všechny mobility se těšíme již teď!

Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy
Mgr. Ivana Šimková, koordinátorka projektů ERASMUS+