Look

Studentské firmy - akce "svačinky"
1.B - ukázková průvodcovská praxe na náchodském zámku
Výlet 3. B do Prahy
Účast na 28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO – Liberec 19.–20. září 2022
Adaptační kurz 1.B
Přespolní běh
Adaptační pobyt 1.A
Výlet 3.B do Pardubic

 

JA firmy

 

Studenti 3.ročníku si i v tomto roce vyzkoušeli, jaké to je uspět s vlastní studentskou firmou. Výsledky svého snažení a své získané zkušenosti obhajovali na konci dubna před porotou, jejíž členové se podnikání dlouhá léta úspěšně věnují.