Look

Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADAMIA MERCURII
Přijímací řízení
SBÍRKA PRO UKRAJINU
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
2.B na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
15.12.2021 Wroclaw - zájezd na Vánoční trhy --

 

Biologicko – poznávací exkurze do ZOO ve Dvoře Králové n. L. – 2. ročníky

Ve čtvrtek 9. 9. 2021. třídy 2. A a 2. B navštívily ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
Tato exkurze byla ryze studijního charakteru, kde skupinky žáků měly za úkol sledovat jednotlivé živočišné řády, které jim byly přiděleny. Úkolem bylo je popsat, sledovat, nafotit a zjistit o nich co nejvíce informací.
Dalším zadáním bylo vše zpracovat do podoby seminární práce.
Ve škole se při hodině biologie seminární práce zhodnotily a ostatním prezentovaly.

                                                                                                                    Mgr. Martin Vrabec