Look

Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADAMIA MERCURII
Přijímací řízení
SBÍRKA PRO UKRAJINU
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
2.B na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
15.12.2021 Wroclaw - zájezd na Vánoční trhy --

 

Ukázková praxe na Náchodském zámku

1.ročník oboru cestovní ruch shlédnul ukázkovou odbornou praxi na státním zámku Náchod.
2 studenti 2. ročníku provedli prohlídkovým okruhem třídu 1. ročníku. Předvedli jim na co se v průběhu školního roku budou připravovat a jaký má být jejich výstup na odborné praxi, kterou budou všichni vykonávat v jarních měsících.
Odborné praxe rozvíjí u studentů schopnosti komunikační a organizační. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si pracovat v reálném prostředí, pracovat s lidmi, naučit se komunikovat, vyjadřovat se a hlavně mít zodpovědnost za svěřený úkol.

Vedoucí odborných praxí pro cestovní ruch
Igor Chmelař