Look

Adaptační kurz 1. A – září 2023 – Zdobnice v Orl. h.
Poznávací zájezd do Švédska (1. - 9. 9. 2023)
Školní výlet a vodácký kurz 3.A
2.B - Odborné praxe v cestovním ruchu
3. ročník projektu „Všude dobře doma nejlíp“ aneb jak procestovat sedm zemí za jeden den
Odborné praxe III. B – cestovní ruch
Studenti SM na Olympijském dni
Odborné praxe 1.B - cestovní ruch
Předávání maturitních vysvědčení
Praxe sportovního managementu – nábor malých fotbalistů

 

MŠ Alšova - projekt "Naše tělo"

Studenti 3. A oboru Ekonomické lyceum a Sportovní management pod vedením pana učitele Mgr. Martina Vrabce připravili projekt pro MŠ Alšova. Jednalo se o workshop, kde se školkové děti naučily nové vědomosti od našich studentů na téma "Moje tělo". Naši žáci si připravili několik stanovišť, jak ve třídě, tak v přírodovědné laboratoři, kde byly pro děti připraveny názorné úkoly. Děti si také prohlédly školu, posadily se do lavic a zkusily si být na chvilku středoškoláky. Všem se projekt moc líbil.