Novinky

Školní výlety
Sportovní management na bruslích
Maturanti 2021
Sportovní management - UNIFITTEST
Po maturitě do Kanady
Studentské firmy
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

1. pololetí............................................................ 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

 

- podzimní prázdniny........................................... 29. 10. a  30. 10. 2020

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

- pololetní prázdniny........................................... 29. 1. 2021

- jarní prázdniny .................................................  1. 2. –  7. 2. 2021

- velikonoční prázdniny ....................................... 1. 4. 2021 (státní svátek)

- hlavní prázdniny ...............................................  1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

 

Opravné maturitní zkoušky 2019/2020:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) ............. 1.- 2. 9. 2020  (SPŠ a OA Náchod)

ústní MZ        ...................................................... 3. 9. 2020  (AM)     

 

Maturitní zkoušky 2020/2021 - jarní termín:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2. 5. do 15. 5. 2021 - bude upřesněno

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2021 – bude upřesněno

ústní MZ        ………………………………………................ od 16. 5. do 10. 6. 2021 – bude upřesněno

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2021

Přihlášky do 1. 3. 2021
Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2020
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 2021

                 

 Dny otevřených dveří:

30. – 31. 10. 2020, 20. – 21. 11. 2020, 8. 12. 2020, 8. – 9. 1. 2021, 4. 2. 2021
všední dny: 8:00 - 18:00 hodin
soboty:        9:00 - 12:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 28. 8. 2020 (9:00 hidin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady:
18. 11. 2020; 20. 1. 2021; 21. 4. 2021; 23. 6. 2021 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  17. 3. 2021  - 3. čtvrtletí
                                                  21. 4. 2021  - závěrečná

                                              
Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.  

 

Schůzky s rodiči:

2. 9. 2020                                  - od 16:30 hodin – pro 1. - 4. ročník                 

18. 11. 2020                             - od 16:30 hodin – pro 1. - 4. ročníky                                          

17. 3. 2021                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

21. 4. 2020                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 3. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.