Novinky

Přijímací řízení
2.B na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách
15.12.2021 Wroclaw - zájezd na Vánoční trhy --
ERASMUS+ ....mobility žáků - Malta a Madrid :-)
EXKURZE NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
Nicolas Morávek student 1.A - účast na konferenci o budoucnosti Evropy
Informace ze světa fotbalu:
Tematická exkurze žáků 3.AB v Praze
Exkurze – Opevnění 1938
Členské školy UNESCO - zasedání Litovel
Nicolas Morávek student 1. A studijního oboru Ekonomické lyceum
Sportovní management 2. ročník – odborná praxe
2.A v Praze
Ukázková praxe na Náchodském zámku
Biologicko – poznávací exkurze do ZOO ve Dvoře Králové n. L. – 2. ročníky
Po stopách opevnění z r. 1938

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

1. pololetí............................................................ 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2022 – 30. 6. 2022

 

- podzimní prázdniny........................................... 27. 10. a  29. 10. 2021

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

- pololetní prázdniny........................................... 4. 2. 2022

- jarní prázdniny .................................................  14. 2. –  20. 2. 2022

- velikonoční prázdniny ....................................... 14. 4. 2022 až 18. 4. 2022 (státní svátek)

- hlavní prázdniny ...............................................  1. 7. 2022 – 31. 8. 2022

 

Opravné maturitní zkoušky 2019/2020:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) ............. 1.- 2. 9. 2021  (SPŠ a OA Náchod)

ústní MZ        ...................................................... 3. 9. 2021  (AM)     

 

Maturitní zkoušky 2020/2021 - jarní termín:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2. 5. do 15. 5. 2022 - bude upřesněno

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2022 – bude upřesněno

ústní MZ        ………………………………………................ od 16. 5. do 10. 6. 2022 – bude upřesněno

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2022

Přihlášky do 1. 3. 2022
Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2021
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 2021

                 

 Dny otevřených dveří:

15. – 16. 10. 2021, 26. – 27. 11. 2021, 14. 12. 2021, 14. – 15. 1. 2022, 8. 2. 2022
všední dny: 8:00 - 18:00 hodin
soboty:        9:00 - 12:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 25. 8. 2021 (9:00 hidin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady:
24. 11. 2021; 26. 1. 2022; 20. 4. 2022; 24. 6. 2022 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  23. 3. 2022  - 3. čtvrtletí
                                                  20. 4. 2022  - závěrečná

                                              
Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.  

 

Schůzky s rodiči:

8. 9. 2021                                  - od 16:30 hodin – pro 1. ročník - prezenční                 

25. 11. 2021                            - od 17:00 hodin – pro 1. - 4. ročník - online                                         

24. 3. 2022                              - od 17:00 hodin – pro 4. ročník - online

21. 4. 2022                              - od 17:00 hodin – pro 1. - 3. ročník - online  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve středu 1. září 2022.