Novinky

Předávání maturitních vysvědčení
Praxe sportovního managementu – nábor malých fotbalistů
Výjezdové praxe 3.B
MŠ Alšova - projekt "Naše tělo"
Židovské město
Prezentace studentských firem na naší škole Academia Mercurii
Appleby – Náchod Exchange 2023
Veletrh CR v Praze 2023
Lyžařský kurz 2023

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

1. pololetí............................................................ 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

 

- podzimní prázdniny........................................... 26. 10. a  27. 10. 2022

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

- pololetní prázdniny........................................... 3. 2. 2023

- jarní prázdniny .................................................  20. 2. –  26. 2. 2023

- velikonoční prázdniny ....................................... 6. 4.  - 10. 4. 2023 (státní svátek)

- hlavní prázdniny ...............................................  1. 7. 2023 – 31. 8. 2023

 

Maturitní zkoušky - podzimní termín 2021/2022:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) ............. 2. 9. 2022  (SPŠ a OA Náchod)

ústní MZ        ...................................................... 13. 9. 2022  (AM)     

 

Maturitní zkoušky - jarní termín 2022/2023:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2. 5. do 15. 5. 2023 - bude upřesněno

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2023 – bude upřesněno

ústní MZ        ………………………………………................ od 16. 5. do 10. 6. 2023 – bude upřesněno

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2022

Přijímací zkoušky - 1. termín - 13. 4. 2023

Přijímací zkoušky - 2. termín - 14. 4. 2023

Přihlášky do 1. 3. 2023

Jednotné testy budou vyhodnoceny CERMATEM do 28 .4. 2023

                 

 Dny otevřených dveří:

11. 10. 2022, 4. – 5. 11. 2022, 25. - 26. 11. 2022, 13. 12. 2022, 13. - 14. 1. 2023, 7. 2. 2023
všední dny: 8:00 - 18:00 hodin
soboty:        9:00 - 12:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 25. 8. 2022 (9:00 hodin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady: (14:30 hodin)
23. 11. 2022; 25. 1. 2023; 19. 4. 2023; 28. 6. 2023 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  23. 3. 2023  - 3. čtvrtletí
                                                  26. 4. 2023  - závěrečná

                                              
Pracovní porady dle potřeby.  

 

Schůzky s rodiči:

7. 9. 2022                                  - od 16:30 hodin – pro 1. ročník - prezenční                 

23. 11. 2022                            - od 17:00 hodin – pro 1. - 4. ročník - prezenční                                         

22. 3. 2023                              - od 17:00 hodin – pro 4. ročník -prezenční

19. 4. 2023                              - od 17:00 hodin – pro 1. - 3. ročník -prezenční  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.