Novinky

Sportovní den v MŠ Alšova
Maturanti 2022
Exkurze 3. ročníku do ČNB v Praze
Kateřina Jelínková 3.B - úspěch v národní výtvarné soutěži „Světové dědictví UNESCO"
JA firmy
Praxe 1. B – cestovní ruch
Sportovně-turistický kurz Krkonoše.... třída 2.A 18.5.-20.5. 2022
ERASMUS+ Malta/Gozo - žákovské mobility
Exkurze ČSOB
Soutěž ve finanční gramotnosti – celostátní kolo
ERASMUS+ Madrid - žákovské mobility
Sbírka na Ukrajinu pro Zvoněnku
ERASMUS+ schůzka učitelů na gymnáziu ve Vordingborgu (Dánsko)
Témata škol UNESCO
Dějepisna olympiáda
ERASMUS+ - průvodcování Prahou v anglickém a španělském jazyce
30. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2022
Přivítání na náchodské radnici - Erasmus+ projektové setkání Malty, Španělska a Dánska na ACADEMIA MERCURII
2.A na lyžařském výcviku ve Zdobnici v Orlických horách

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 21. 4. 2021
Vydání vysvědčení – 21. 5. 2021

Maturitní zkouška
do 31. března - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1) Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4. A Ekonomické lyceum: 27.4.2021

4. B Cestovní ruch: 27.4.2021

 

2) Písemná práce - český jazyk a literatura a cizí jazyky

Nekonají se

 

 

 

 3) Didaktické testy – český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika:

24. – 26. 5. 2021

 

 

 4) Mimořádný termín Didaktických testů:

7.- 9. 7. 2021 - mimořádný termín DT je určen pro žáky, kteří by byli v době řádného termínu DT nemocni Covidem či v karanténě. Tito žáci se musí prokazatelně omluvit ředitelce školy do 3 pracovních dnů od termínu řádné zkoušky; tj. zaslat do školy potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

 

 5) Ústní maturitní zkoušky:

1. - 4. 6. 2021

  • Podání přihlášky k MZ na jarní termín je nejpozději 1.12. 2020
  • Přesný harmonogram ústních maturit bude vyvěšen ve třídách a na webu školy  2.5. 2021
  • Od 1. 1. 2021 - Žáci se mají možnost se registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod, pokud to situace umožní, pravděpodobně 9.6.2021
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25.6. 2021
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 31. 8. do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 4. ročníku včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek.