Novinky

Odborné praxe cestovního ruchu - průvodcovská činnost
Cambridgeské zkoušky přímo v naší škole
UNESCO - projektový týden
Odborné praxe Cestovního ruchu - 2.B a 3.B
Obhajoby studentských firem
Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě - 2.B
Osvětim - poznávací zájezd
Holiday World Praha 2024
Základy trestní odpovědnosti - přednáška PČR
Jedeme pro Sebíka
ERASMUS+ - stínování Madrid
ERASMUS+ metodické kurzy pro učitele
Policie ČR - fyzické testy

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada (uzavření známek za 2. pololetí) - 24. 4. 2024
Vydání vysvědčení – 30. 4. 2024

Maturitní zkouška

do 31. března - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1) Státní část maturitní zkoušky – didaktické testy

Didaktický test z ČJ,  MAT a  cizích jazyků:

2. 5. 2024 – DT AJ + DT MAT
3. 5. 2024 – DT ČJL

2) Profilová část maturitní zkoušky – odborné písemné práce

4. A Ekonomické lyceum:
- Praktická maturitní zkouška – písemná (čas na vypracování je max. 7 hodin, píše se v jeden den) – 4. 4. 2024

4. B Cestovní ruch:
- Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí – písemná

Odevzdání – 5. 2. 2024

3) Profilová maturitní zkouška – písemná část:

ČJ - písemné práce – 9. 4. 2024
Cizí jazyk - písemné práce – 17. 4 2024

4) Profilová maturitní zkouška – ústní část:

17.– 21. 5. 2024 – 4.A
22.– 24. 5. 2024 – 4.B

  • Přihlášení k MZ na jarní termín je nejpozději 12. 2023
  • Jmenný rozpis maturujících a přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a zaslán maturantům v Bakalářích 5. 2024
  • Od 30 1. 2024 se maturující mají možnost registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky (DT) – budou zaslány e-mailem
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod – v týdnu od 5. 2024 – bude upřesněno
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 6. 2024
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 8. 2024 do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 4. ročníku včetně června je třeba mít zaplacené do konce května 2024.