Novinky

Přípravný kurz
Distanční výuka – jak probíhá?
ACADEMIA MERCURII - OBORY
Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020
Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 21. 4. 2021
Vydání vysvědčení – 30. 4. 2021

Maturitní zkouška
do 31. března - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1) Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4. A Ekonomické lyceum: 8.4.2021

4. B Cestovní ruch: 8.4.2021

 

2) Písemná práce - český jazyk a literatura a cizí jazyky

22. 4. 2021
Žák, který ve společné části (státní) koná didaktický test z matematiky, nebude konat v profilové části zkoušku z cizího jazyka, neboť na něj se již nenavazuje žádná povinná zkouška formou písemnou či ústní.

 

 

 3) Didaktické testy – český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika:

3. – 7. 5. 2021

 

 

 4) ) Ústní maturitní zkoušky:

24. - 28. 5. 2021

  • Podání přihlášky k MZ na jarní termín je nejpozději 1.12. 2020
  • Přesný harmonogram ústních maturit bude vyvěšen ve třídách a na webu školy  2.5. 2021
  • Od 1. 1. 2021 - Žáci se mají možnost se registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25.6. 2021
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 31. 8. do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 4. ročníku včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek.