Novinky

Den otevřených dveří

 

...
Vánoční koncert

 

...
PROFI GO 2018 - soutěž talentů pro cestovní ruch

 

...
Projekt v rámci programu Erasmus+ „Moving Waters-How Water Shapes Us“

 

...
Maturitní ples Academia Mercurii 2017

 

...
Adventní zájezd za Popelkou

 

...
ACADEMIA MERCURII na Univerzitě v Hradci Králové

 

...

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o.
Smiřických 740
547 01 Náchod

IČO: 62028561
Rezortní identifikátor školy: 600012271
IZO: 108 024 148

Číslo účtu: 8276190227/0100   -   Komerční banka Náchod


Telefon: 491 426 893 / 724 170 055
Fax: 491 426 893 
Web: www.amnachod.cz
Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Úřední hodiny školy
PO - PÁ 7:00 - 14:30 hodin


 Studijní obory:

65-42-M/02 Cestovní ruch
78-42-M/02 Ekonomické lyceum a Jazykové lyceum
79-41-K/41 Gymnázium


Zřizovatelka a  jednatelka s.r.o.: 
Ing. Anna Ptáčková
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ředitelka školy:
Mgr. Dana Jarolímová 
Tel.: 724 170 055
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Správa budovy:
Ing. Antonín Ptáček
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Asistentka:
Šárka Rudolfová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sekretariát:
Alena Stanislavová
Tel.: 491 426 893
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Administrace www.:
Ing. Jan Sršeň
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výchovný poradce
Mgr. Ivana Šimková
E-mail: isimkova@amnachod.cz


Metodik prevence:
Mgr. Michaela Hanzlová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školská rada

 Zvolení členové :

  • Igor Chmelař (jmenována zřizovatelem)
  • Mgr. Josef Sršeň  (zvolen za zástupce pedagogického sboru)
  • Mgr. Magdalena Kalašová  (zvolena za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků)

 Informace o školské radě :

Školská rada se zřizuje při všech SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.


 Školné:

Celoroční školné: 15 000,- Kč
- lze hradit částkou á 1 500,- Kč za 10 měsíců
- nebo lze platit i 1250,- Kč každý měsíc (po dohodě s vedením školy)

Online studium (studium dle individuálního vzdělávacího plánu)
Cena za jeden školní rok: 25 000,-Kč

Školné se platí pololetně (12 500,-Kč), před zahájením daného pololetí, pokud není domluveno jinak.


Ubytování

Domov Mládeže VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

Cena: 1 400,-Kč měsíčně


Stravování

Školní jídelna  VOŠ stavební a SPŠ stavební Jana Letzela v Náchodě, Raisova 85

Cena obědu: 29,- Kč