Novinky

Nejaktivnější středoškolák 2017

 

...
Turnaj SŠ v plážovém volejbale

 

...
Školní výlet 1.AB

 

...
Slavnostní otevření stadiónu v Náchodě na Hamrech

 

...
Představení studentských společností a fiktivní firmy naší školy

 

...
Středoškolská laťka

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

 

...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

 

1. pololetí............................................................ 1. 9. 2016 – 31. 1. 2016

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2017 – 30. 6. 2017

 

- podzimní prázdniny........................................... 26. 10. a  27. 10. 2016

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

- pololetní prázdniny........................................... 3. 2. 2017

- jarní prázdniny .................................................  20. 2. –  26. 2. 2017

- velikonoční prázdniny ....................................... 13. 4. a  14. 4. 2017

- hlavní prázdniny ...............................................  1. 7. 2017  – 31. 8. 2017

 

Opravné maturitní zkoušky 2015/2016:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) ….........1. - 7. 9. 2016 - (OA Náchod)

písemná MZ (praktická)       .................................. 30. 8. 2016 (AM)

ústní MZ        ………………………………………................13. 9. 2016 (AM)

 

Maturitní zkoušky 2016/2017:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2017 - (bude upřesněno)

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2017 - (bude upřesněno)

ústní MZ        ………………………………………................od 16. 5. do 10. 6. 2017 - (bude upřesněno)

            

Přijímací řízení:                                    24. 4. a 25. 4. 2017                  

 

Dny otevřených dveří:                       25. a 26. 10. 2016, 16. a 17. 11. 2016, 9. a 10. 12. 2016,

                                                               13. a 14. 1. 2017, 2. a 3. 2. 2017

                                                                   

Termíny pedagogických porad:

Klasifikační a čtvrtletní porady:
30. 11. 2016;   25. 1. 2017;   19. 4. 2017;   28. 6. 2017                                                       

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  15. 3. 2017           - tříčtvrtěletí       

                                                               26. 4. 2017           - závěrečná

 

Sportovní kurz  pro 3. ročník:   5. 9. – 9. 9. 2016  Jizerské hory
Lyžařský kurz    pro 2. ročník:   5. 2. – 10.2. 2017  Krkonoše

 

Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.   

 

Schůzky s rodiči:

05. 10. 2016                             - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                 

30. 11. 2016                             - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky                                          

15. 3. 2017                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

26. 4. 2017                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 3. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.