Novinky

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

...
SETKÁNÍ V ITÁLII KVĚTEN 2018 – PROJEKT ERASMUS+ MOVING WATERS

 

...
Exkurze

 

...
Okresní finále středních škol v kopané O pohár J. Masopusta

 

...
Den španělské kuchyně

 

...
Výměnný projekt s nizozemským gymnáziem

 

...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

1. pololetí............................................................ 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018

2. pololetí ..........................................................  1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

 

- podzimní prázdniny........................................... 26. 10. a  27. 10. 2017

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2017– 2. 1. 2018

- pololetní prázdniny........................................... 2. 2. 2018

- jarní prázdniny .................................................  26. 2. –  4. 3. 2018

- velikonoční prázdniny ....................................... 29. 3. a  30. 3. 2018

- hlavní prázdniny ...............................................  2. 7. 2018  – 31. 8. 2018

 

Opravné maturitní zkoušky 2016/2017:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) .............1. - 7. 9. 2017 - (OA Náchod)

písemná MZ (praktická)       .................................. 31. 8. 2017 (AM)

ústní MZ        ......................................................se nekoná (AM)

 

Maturitní zkoušky 2017/2018:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2018 - (bude upřesněno)

písemná MZ (praktická)       .................................. od 3. 4. 2018 - (bude upřesněno)

ústní MZ        ………………………………………................od 16. 5. do 10. 6. 2018 - (bude upřesněno)

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2018

Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2017
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4.

                 

 Dny otevřených dveří:                     24. 10. 2017, 29. 11. 2017, 10. 1. 2018, 6. 2. 2018

                                                   vždy od 8:00 do 18:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 28. 8. 2017          

Klasifikační a čtvrtletní porady:
22. 11. 2017; 24. 1. 2018; 18. 4. 2018;   25. 6. 2018                                                      

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  14. 3. 2018  - 3. čtvrtletí       

                                                 25. 4. 2018      - závěrečná

 

 

Sportovní kurz  pro 3. ročník:                               1. 9. – 10. 9. 2017 Chorvatsko
Adaptační kurz pro 1. ročník:                               11. 9. – 15. 9. 2017 Desná v Jizerských horách
Lyžařský kurz pro 2. ročník:                                         4. 3. - 9. 3. 2018

 

Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.   

 

Schůzky s rodiči:

11. 10. 2017                             - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                 

22. 11. 2017                             - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky                                          

14. 3. 2018                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

25. 4. 2018                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 3. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.