Novinky

EU CITIZENSHIP

 

...
Školní výlet 3. ročníku do kempu Pecka

 

...
*MŮŽEŠ PODNIKAT*

 

...
Odborné praxe: Španělsko vs. ČR

 

...
Pracovní exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L.

 

...
„Všude dobře doma nejlíp“

 

...
Prezentace studentských firem Junior Achievement

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2019

 

...
ERASMUS+ - ACADEMIA MERCURII na schůzce koordinátorů v Itálii

 

...
Odborné praxe

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

1. pololetí............................................................ 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020

2. pololetí ..........................................................  3. 2. 2020 – 30. 6. 2020

 

- podzimní prázdniny........................................... 29. 10. a  30. 10. 2019

- vánoční prázdniny............................................. 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

- pololetní prázdniny........................................... 31. 1. 2020

- jarní prázdniny .................................................  9. 3. –  15. 3. 2020

- velikonoční prázdniny ....................................... 9. 4. a  10. 4. 2020

- hlavní prázdniny ...............................................  1. 7. 2020  – 31. 8. 2020

 

Opravné maturitní zkoušky 2018/2019:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) .............2. - 4. 9. 2019 - (OA Náchod)

ústní MZ        ...................................................... 6. 9. 2019 (AM)

 

Maturitní zkoušky 2019/2020:

státní MZ (didaktické testy a písemné práce) …… od 2.5. do 15.5.2020 - (bude upřesněno)

písemná MZ (praktická)       .................................. od 1. 4. 2020 - (bude upřesněno)

ústní MZ        ………………………………………................od 16. 5. do 10. 6. 2020 - (bude upřesněno)

            

Přijímací zkoušky (jednotné) v 1.kole přijímacího řízení se konají: od 12. 4. do 28. 4. 2020

Přihlášky do 1. 3. 2020
Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. 9. 2019
Jednotné testy budou vyhodnoceny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání do 28.4. 2020

                 

 Dny otevřených dveří:                     25. - 26. 10. 2019, 22. - 23. 11. 2019, 10. 12. 2019, 10. - 11. 1. 2020, 4. 2. 2020

                                                   všední dny: od 8:00 do 18:00 hodin
                                                   sobota:      od 8:00 do 12:00 hodin

                                                                                         

Termíny porad:

Zahajovací porada: 26. 8. 2019 (9:00 hidin)         

Klasifikační a čtvrtletní porady:
20. 11. 2019; 29. 1. 2020; 22. 4. 2020;   26. 6. 2020 - (závěrečná porada pro 1.-3. ročník)                                                     

Klasifikační porada pro 4. ročníky:  25. 3. 2020  - 3. čtvrtletí
                                               22. 4. 2020  - závěrečná

                                              
 Pracovní porady budou svolávány na poslední středu v měsíci a dle potřeby.  

 

Kurzy:

Adaptační kurz pro 1. ročník:                                 3. 9. – 7. 9. 2018 Desná v Jizerských horách

 

Schůzky s rodiči:

9. 10. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 1. ročník                 

20. 11. 2019                             - od 16:30 hodin – pro všechny ročníky                                          

29. 1. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 4. ročník 

25. 3. 2019                               - od 16:30 hodin – pro 1. - 4. ročník  

                                                                                                                                            

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.