Novinky

PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty
Přijímací řízení
Předvánoční Vídeň 2019 - ponávací zájezd
Exkurze na OŘ Policie ČR v Náchodě
Národní muzeum a vánoční Praha - 6. 12. 2019
Veletrh studentských firem
Přírodovědný klokan
Tematický pochod po stopách opevnění z r. 1938
„Brand Yourself“ - projekt ERASMUS+ Katovice (Polsko)

 

PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

Martin Janata a Jan Týfa, žáci 4. ročníku oboru cestovní ruch, se zúčastnili 26. ročníku soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2020 v rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2020. Soutěž organizuje společnost EfektMedia ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Agentury Czech Tourism a Asociace krajů ČR. Soutěž je určena studentům středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového jazyka a lze soutěžit pouze jednou. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 středních škol a 40 žáků.

Porota hodnotila písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod., poté následoval „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi. Do třetího kola postupovalo maximálně 20 soutěžících s nejvyšším počtem získaných bodů za první dvě kola. V poslední části byla praktická ústní prezentace jazykových a průvodcovských schopností v předem zvoleném světovém jazyce na téma: Moje nejoblíbenější turistická destinace (soutěžící si sami vybrali své oblíbené místo v tuzemsku či v zahraničí a provedli nás („zahraniční skupinu“) a porotu.  Časový limit byl maximálně 2 minuty souvislého projevu a následně případné doplňující otázky poroty/turistů.

 Oba naši žáci postoupili do třetího kola, kde Martin Janata mluvil v anglickém jazyce na téma „Jižní Čechy“ a Jan Týfa hovořil v jazyce německém na téma „Adršpašské skály“.

V odpoledních hodinách proběhlo i slavnostní vyhodnocení, kde naše škola Academia Mercurii mohla být velice hrdá na oba studenty. Martin Janata získal 1. místo a Jan Týfa zvláštní cenu poroty. Tímto jim chceme velice poděkovat za úspěšné reprezentování naší školy a přejeme další nejen studentské úspěchy.

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

 

Veletrh studentských firem

Fotgalerie ZDE:

Dne 10.12. se v Hradci Králové konal 8. ročník Veletrhu studentských firem v rámci projektu neziskové organizace JA Studentská Firma, kterého se zúčastnili studenti třídy 3AB naší školy. Studenti zde reprezentovali své studentské firmy Euphoria a L´Brace. Obě firmy zde měly možnost vyzkoušet si své obchodní a prodejní dovednosti, argumentaci před porotou při prezentaci svých firem, ale i načerpat inspiraci pro další podnikatelské aktivity.

Po celou dobu veletrhu byly vystavující firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se snažili hodnotit jednotlivé soutěže co nejobjektivněji. Během veletrhu probíhalo sedm soutěží. Jednou z nich byl 90-ti vteřinový rozhovor s investorem v anglickém jazyce, kterého se velmi dobře ujal Adam Osoba z firmy L´Brace. V této kategorii se umístil na krásném třetím místě. Všichni naši studenti velmi vzorně reprezentovali nejen své firmy, ale i naší školu. I přesto, že se jim nepodařilo získat jiná ocenění, musím podotknout, že přípravu na tuto akci  nepodcenili a vložili do této akce maximum svých sil a to se jim vrátilo nejen v podobě úspěšného prodeje svých produktů, ale také v celkovém umístění – z 25 zúčastněných firem skončila firma Ephoria na 7. místě a firma L´Brace na krásném 11. místě.

Mgr. Judita Jirásková Galbová

 

Předvánoční Vídeň 2019 - ponávací zájezd

Fotgalerie ZDE:

 

Exkurze na OŘ Policie ČR v Náchodě

Fotgalerie ZDE:

Dne 9. 12. 2019 žáci 1. AB navštívili Okresní policii v Náchodě a pod vedením jejího ředitele plk. Mgr. Radkem Bohuslavem byli seznámení s hierarchií Policie v ČR a chodem policie v Náchodě.
Navštívili jsme daktyloskopické pracoviště, kde jsme si vyzkoušeli snímání otisků prstů. Hluboký dojem na nás zanechaly policejní cely, ve kterých někteří několik minut pobyli.
Mgr. Martin Vrabec

 

Národní muzeum a vánoční Praha - 6. 12. 2019

Fotgalerie ZDE:

Do vyzdobené Prahy se vydalo 26 žáků 1. ročníku. Součástí prohlídky Národního muzea byla úniková hra i výstava „Labyrint informací a ráj tisku“
Poté jsme se vypravili na procházku po Václavském náměstí  a vánoční Praze. Fotili se u stromu na Staroměstském náměstí, tlačili se tam na trzích, viděli orloj a samozřejmě zbyl čas i na nákup dárků svým blízkým.
Na závěr jsme museli konstatovat, že Praha patří mezi nejkrásnější města světa!

 

Přírodovědný klokan

 

Tematický pochod po stopách opevnění z r. 1938

Fotgalerie ZDE:

V podzimním sychravém počasí jsme podnikli  z žáky 1. AB výpravu po opevnění z let 1938 z Odolova až k Hronovu. O zajímavý výklad se postarali bývalí žáci školy, Pepa Novák a Milan Vencl.

Děkujeme! Mgr.
Martin Vrabec                                                         

 

„Brand Yourself“ - projekt ERASMUS+ Katovice (Polsko)

Studenti z pěti zemí: Itálie, Španělska, Turecka, Estonska a ČR, se sešli v Polsku, v Katovicích na týdenním mezinárodním setkání, které bylo plné workshopů, přenášek a besed. Ty měly za úkol představit různé aspekty pojící se s podnikáním a podnikavostí mladých lidí. Celý projekt byl komunikován v anglickém jazyce. Českou republiku zastupovali 4 žáci naší školy: Nela Kultová 4.A, Adam Osoba 3.B, Filip Prouza 3.B a Filip Ducháč 2.B.

Základní cíle projektu:

  • Enhance entrepreneurial mindsets and skills of young people via formal education, non-formal and informal learning.
  • Promote the acquisition, by all young people, of digital skills to enable young people to fully exploit the potential of the digital world.
  • Promote cultural awareness among young people.

 

Turnaj středních škol ve stolním tenise

V úterý 5. 11. 2019 se konal v náchodské „plechárně“ okresní přebor středních škol ve stolním tenise. Naši borci obsadili 4. místo, když nás reprezentovali: Hejzlar Michal, Janata Martin, Pajkrt Filip a Prouza Filip.
Turnaj celkově vyhrálo SOŠ a SOU Hronov a postupuje do krajského finále.

Za reprezentaci děkujeme.
Mgr. Martin Vrabec – učitel TEV  

 

Madrid - schůzka koordinátorů nového Erasmus+

Ve dnech 28.- 30.10. 2019 se uskutečnilo první setkání koordinátorů nového projektu ERASMUS+ "European Citizenship – Cultural heritage unites us", kterou zorganizovala partnerská střední škola v Madridu. Sešli se zde zástupci všech partnerských zemí z Dánska, Španělska, Malty a České republiky. Hlavním důvodem této schůzky bylo školení ICT v platformách eTwinning a Twinspace, které se budou v našem novém projektu využívat. Domluveny byly také term& iacute;ny budoucích mezinárodních setkání, produkty projektu, organizace schůzek či online přenosu, webové stránky a další potřebné záležitosti nezbytné k zdárnému průběhu projektu. 

Naše první mezinárodní setkání bude realizováno formou online konference dne 16. 12. 2019. Pro všechny žáky účastnící se projektu to bude příležitost poznat se s ostatními účastníky v partnerských zemích a odstartovat tak práci na společném projektu.

Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy