Novinky

Nejaktivnější středoškolák 2017

 

...
Turnaj SŠ v plážovém volejbale

 

...
Školní výlet 1.AB

 

...
Slavnostní otevření stadiónu v Náchodě na Hamrech

 

...
Představení studentských společností a fiktivní firmy naší školy

 

...
Středoškolská laťka

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

 

...

 

Seznámení s orientačním během

Třída 2. AB se 26. 6. 2017 v rámci tělesné zdatnosti rozhodla vyzkoušet si, v dnešní době, netradiční a pro někoho zcela neznámou sportovní disciplínu. A to orientační běh.
Všichni museli v neznámém terénu prokázat znalosti ve čtení z mapy, orientaci v terénu, odhad vzdálenosti, překonávání přírodních překážek.
A to okolí Babí a Kostné hory vrchovatě splnilo. Nešlo ani tak o výsledek, ale o rozšíření svých znalostí, poznání svého okolí a pohybem v přírodě rozpumpovat také své tělo.
Spokojenost v cíli rozhodla, že další závody budou následovat, ale tentokrát v jiné oblasti kolem Náchoda.

 

Turnaj SŠ v plážovém volejbale

Poslední soutěží SŠ v letošním školním roce byl turnaj dívek v plážovém volejbale v Náchodě na Hamrech 27. 6. 2017.

Za krásného počasí se hrál pohledný volejbal s vyrovnanými zápasy. Naše děvčata se určitě neztratila a ve složení Tereza Mědílková, Tereza Vlková, Dominika Pachlová obsadila 3. místo!

                                                Mgr. Martin Vrabec – učitel TEV

 

Nejaktivnější středoškolák 2017

Adam Hubálovský, žák 3. ročníku oboru gymnázium na ACADEMIA MERCURII, se zúčastnil soutěže Nejaktivnější středoškolák 2017 pořádanou organizací Pro Středoškoláky pod záštitou Microsoftu, Googlu a hlavního města Prahy. Účastnící, kterých se do soutěže přihlásilo přes 160, popisovali a představovali porotě z řad organizátorů aktivity, které dělají nad rámec svých školních povinností. Porota hodnotila nejen počet, rozsah a pestrost mimoškolních aktivit, ale i dílčí úspěchy a vynaložené úsilí.  Adam se zabývá leteckými pracemi za pomoci dronů a s touto mimoškolní aktivitou se během slavnostního večera, konaného v pražském sídle Microsoftu, umístil na krásném 10 - 11. místě. K dosaženému úspěchu gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Jan Šnajdr
třídní učitel

 

 

Školní výlet 1.AB

Fotogalerie na FACEBOOKU ŠKOLY:

Ve dnech 21. až 22. června jsme se vydali na třídní výlet spojený se závěrečnou seminární prací a návštěvou Zoo. Akci jsme si užili především díky spontánnímu rozhodnutí spát ve stanech, což pro některé byla premiéra. Kemp Pecka je ideální místo pro školní výlety vzhledem, ke zdejšímu koupališti a množství aktivit, které je možné zde podnikat. Děkujeme skvělému dozoru panu třídnímu Sršňovi a panu Vrabcovi za jejich trpělivost a odvahu se s námi vydat na výlet.

Za 1.AB Eliška Letzelová

 

 

Slavnostní otevření stadiónu v Náchodě na Hamrech

Fotogalerie ZDE:

Dne 23. 6. 2017 se třída 2. AB zúčastnila slavnostního otevření atletického a fotbalového stadiónu na Hamrech, kterého se účastnili představitelé vlády ČR, kraje, města Náchod a dodavatelé stavby.
Přítomni byli i olympijští medailisté Josef Dostál (kanoistika), Eva Samková (snowboarding, lyžování), Květa Jeriová (bývalá běžkyně na lyžích).
V rámci otevření se konaly atletické závody ZŠ a SŠ, na kterých jsme se jako pomocníci rozhodčích také podíleli.

Za třídu 2. AB Mgr. Martin Vrabec   

 

Představení studentských společností a fiktivní firmy naší školy

 

V pondělí 19. 6. 2017 proběhlo na naší škole Academia Mercurii, s. r. o. představení studentských společností KEP trading company a Tour Guide, které ve školním roce reálně podnikaly a to v oblasti tvorby kalendářů a zajišťování vzdělávacích zájezdů, a fiktivní firmy Rakvička, s. r. o. podnikatelům a učitelům odborných předmětů.

Žáci seznámili přítomné s podstatou svého podnikání, s organizační strukturou společnosti a s výsledky svého hospodaření za uplynulý školní rok. Celá prezentace každé společnosti proběhla jak v jazyce českém, tak i v anglickém.

Pozornými posluchači byli podnikatelé manželé Venclovy a Kůsovy společně s učiteli odborných předmětů.  Průvodcem celé této akce byla paní Ing. Anna Ptáčková, zřizovatelka naší školy.

Po představení každé společnosti proběhla diskuze, byly zodpovězeny kladené otázky a předány rady žákům k jejich možné budoucí podnikatelské činnosti.

Za svoji odvedenou práci ve studentských společnostech obdrželi žáci Osvědčení o rozvoji podnikatelských dovedností a Certifikát za úspěšné absolvování vzdělávacího programu JA Firma od organizace JA Czech, která je součástí celosvětové organizace Junior Achievement.

Ing. K. Pomezná

 

Středoškolská laťka

Ve středu 14. 6. 2017 se 2 naši studenti 3. B, Jiří Cöger a Matyáš Tvrdík, zúčastnili atletické soutěže SŠ ve skoku vysokém na SPŠ v Hronově.
S výkonem mohl být spokojen Jirka Cöger  (155cm), který nakonec, díky jen pokusu navíc, skončil těsně čtvrtý.
Matyášovi, loňskému vítězi, se tolik nevedlo. S výkonem 135 cm určitě spokojen nebyl.
Celkově však naše družstvo obsadilo krásné 3. místo. Vítězem se stali domácí SPŠ Hronov!

Mgr. Martin Vrabec – učitel TEV 

 

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Fotogalerie ZDE:

Vice foto na FACEBOOKU ŠKOLY:

Ve středu 24. května 2017 se úspěšní maturanti, teď už absolventi školy Academia Mercurii, ze 4. A – Ekonomické lyceum a 4. B – Cestovní ruch, dočkali svého vysněného cíle, maturitního vysvědčení. Čtyři roky studia, práce a úsilí symbolicky uzavřely na slavnostním aktu v obřadní síni náchodské radnice a z rukou třídního učitele Igora Chmelaře převzali vytoužený dekret. Za přítomnosti místostarostky Mgr. Pavly Maršíkové a zástupce školy Mgr. Jana Šnajdra, kteří svým vřelým slovem pustili studenty do samostatného života s přáním úspěchu, splněných snů i pokory. Slavnosti přihlíželi jejich rodiče, blízcí a přátelé.

Zástupce třídy Anna Borsová zhodnotila uplynulé čtyři roky a poděkovala lidem, kteří je po dobu studia na škole provázeli.

 

Přejeme zúročení všech získaných znalostí a dovedností v dalším profesním životě.

 

 

Den španělské kuchyně

Fotogalerie ZDE:

Den plný kulinářských zážitků zažili studenti španělského jazyka z Academia Mercurii v úterý 23. května. Ve spolupráci s SVČ Déčko studenti za pomoci rodilých Španělů pana Adriá Lopeze (z Katalánska) a paní Isabel Lopez García (z Galicie) připravili v kuchyni Déčka několik tradičních španělských pokrmů, jako jsou např. tapas, empanadas či typická studená rajčatová polévka gazpacho. Studenti si při vaření procvičili svou znalost španělského jazyka v konverzaci s rodilými Španěly a na závěr uvařené dobroty společně snědli.

 

Český den proti rakovině

Žáci naší školy se zapojili 10. května 2017 do celonárodní veřejné sbírky, kterou pořádala Liga proti rakovině.  Po celý den žáci 2. a 3. ročníku: (J. Novák, M. Bílek, K. Štěpánová, B. Rejholdová, T. Regnerová, S. Wagnerová, M. Tvrdík, M. Adam, J. Coger, L. Cichá) prodávali kytičky měsíčku lékařského a rozdávali letáky. Tématem letošního roku byla skupina nádorů hlavy a krku.