Novinky

Děkujeme všem uchazečům za podání přihlášek ke studiu!

 

...
Výsledky krajských kol Ekonomické olympiády 2017/18

 

...
LYŽAŘSKÝ KURZ – ACADEMIA MERCURII 2018

 

...
Veletrh fiktivních firem v Náchodském Beránku

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání ve Španělsku

 

...
Olympiády ze španělštiny

 

...

 

Výsledky krajských kol Ekonomické olympiády 2017/18

Michaela Brožová (4. B), Adéla Melicharová (3. A) a Erika Rýdlová (4. A) reprezentovaly školu Academia Mercurii v krajském kole Ekonomické olympiády, kam postoupily po úspěšném absolvování kola školního.

Letošního ročníku Ekonomické olympiády se zúčastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Konkurence byla letos tedy obzvláště vysoká.

Krajské kolo bylo organizováno Institutem ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a krajskou komisí Ekonomické olympiády. Studenti byli testováni na základě písemného testu, který se skládal z uzavřených a otevřených otázek.

Naše studentky si vedly ve velké konkurenci velice dobře:

Michaela Brožová obsadila 7. – 8. místo, Erika Rýdlová 16. – 17. místo, Adéla Melicharová 18. – 19. místo.

K těmto výsledkům blahopřejeme.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ – ACADEMIA MERCURII 2018

Fotogalerie ZDE:

V letošním školním roce jsme opět uspořádali lyžařský kurz pro žáky a žákyně 1., 2.  a 3. ročníků v Javořím dole na chatě Sokolka. Kurz proběhl ve dnech 4. – 9. 3. 2018 pod vedením pana učitele Igora Chmelaře. Všichni žáci jej zvládli na výbornou, ať už na lyžích, snowboardech či při službách v kuchyni.

Sněhové podmínky byly vynikající a velkým přínosem bylo i večerní lyžování. Krásné počasí, velké množství sněhu a osvětlená sjezdovka byly nezapomenutelným zážitkem. 

Lyžařský kurz hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na další rok. Ahoj na sněhu.

Šárka Rudolfová

 

Veletrh fiktivních firem v Náchodském Beránku

Dne 15. 2. 2018 se naše studentská fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r. o. zúčastnila veletrhu fiktivních firem v Náchodském Beránku. Veletrhu se zúčastnilo celkem 21 fiktivních firem z celé České republiky. I na tomto veletrhu musela každá firma odprezentovat zaměření své firmu v českém a anglickém jazyce.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:  

 1. Soutěž o nejlepší firmu - naše firma se probojovala na krásné 7. místo. Kritéria hodnocení byla především vzhled stánku, úvodní prezentace, právní náležitosti FF. Dále pak i obchodní rozhovor a účetní doklady.

 2. Soutěž o nejlepší katalog - Soutěž hodnocená odborníky v oboru grafiky ze Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.

 3. Soutěž o nejsympatičtější firmu - soutěž hodnotila veřejnost, hosté veletrhu a žáci 3. ročníku OA Náchod. Hodnoceno bylo pouze první místo, které jsme bohužel neobsadili.

Celkově byl Náchodský veletrh pro naši školu hodnocen jako úspěšný a dokázali jsme konkurenceschopnost mezi školami z celé České republiky.

 

Děkujeme všem uchazečům za podání přihlášek ke studiu!

 

ERASMUS+ - projektové setkání ve Španělsku

Fotogalerie ZDE:

Koncem února 2018 pokračovala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII ve svém projektu mezinárodní spolupráce (financovaném programem Erasmus+) se svými partnery ze španělských a litevských středních škol při projektovém setkání ve Španělsku, v katalánském městě Lleida. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.

Hlavním bodem tohoto projektového setkání bylo především uskutečnění online setkání žáků ze všech 3 účastnických zemí prostřednictvím videohovoru v programu Skype. Žáci si během přenosu ze svých škol vzájemně představili své projekty, při jejichž přípravě se učí dovednosti potřebné pro své budoucí uplatnění na trhu práce a které je zároveň vedou k připravenosti samostatně podnikat. Tyto projekty žáci připravují v rámci školní výuky. Žáci Academia Mercurii představili svou studentskou firmu „Mercurii na tripu“, kterou založili pro tento školní rok žáci 3. ročníku oboru Management cestovního ruchu. Jedná se o cestovní kancelář, která pořádá v tomto školním roce pro žáky naší školy a jejich rodinné příslušníky poznávací zájezdy na míru. Žáci litevského gymnázia představili svou firmu obchodující s použitými hračkami pro děti a žáci z katalánské střední školy představili svou fiktivní firmu nabízející mobilní aplikaci – rádce-superhrdinu pro domácí práce. Prezentování projektů i následná diskuse žáků probíhala v anglickém jazyce, kdy závěrem žáci shrnuli, co mají jejich projekty společného a v čem se liší.

Součástí tohoto projektového setkání v Lleidě nebyla pouze příprava videohovoru a jeho uskutečnění, ale také návštěva učitelů ze všech zúčastněných škol v partnerských katalánských školách a také v „inkubátoru“ mladých španělských firem CEEILLEIDA. Dále jsme navštívili organizaci GlobalLleida, která poskytuje teoretickou podporu mladým podnikatelům a středním školám vzdělávací programy týkající se podpory podnikání.

Celý projekt bude počátkem dubna 2018 završen posledním setkáním zde v Náchodě.

Mgr. Ivana Šimková

 

Olympiády ze španělštiny

Academia Mercurii každoročně pořádá olympiády z cizích jazyků. V průběhu února 2018 proběhlo školní kolo olympiády ze španělštiny v kategoriích pro 1., 2. a 3. ročník. Součástí olympiády bylo porozumění slyšenému textu ve španělštině a písemný test znalosti gramatiky a šíře slovní zásoby. Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou:

1.ročník:
Simona Hanzlová (1. místo), Natálie Šatná (2. místo), Tereza Škodová (3. místo)

2.ročník:
Filip Pajkrt (1. místo), Barbora Skleničková (2. místo), Šárka Boháčková (3. místo)

3.ročník:
Pavlína Nyčová (1. místo), Silvie Mikulková (2. místo), Marek Bílek (3. místo)


Vítězům blahopřejeme.

 

Veletrh fiktivních firem v Pardubicích

Tradiční Veletrh fiktivních firem přivítaly 10. 1. 2018 Pardubice. Velký zájem o tuto akci potvrzuje účast 17 fiktivních firem z celé České republiky. Náchod reprezentovala naše škola Academia Mercurri a její fiktivní firma Hřiště Mercurii s. r o.

Naše firma se specializuje na výrobu dětských hřišť. Prioritou všech účastníků bylo vytvořit co nejlepší prezentaci své firmy. Za tímto účelem jsme postavili stánek plný balonků, konfet a plyšáků.

Každý účastník musel odprezentovat a představit svoji firmu v českém a anglickém jazyce. Tato prezentace byla posouzena a ohodnocena porotou sestavenou z odborníků. Celkově jsme s naší firmou byli vyhodnoceni na 12. místě.

 

PROFI GO 2018 – 3. místo

Fotogalerie ZDE:

Michaela Brožová, žákyně 4. ročníku oboru cestovní ruch, získala 3. místo na 24. ročníku soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2018, pořádanou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Agentury CzechTourism a Asociace krajů ČR. Soutěž je určena studentům středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového jazyka a lze soutěžit pouze jednou.

Porota hodnotila písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod., následoval „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi a poslední částí byla praktická ústní prezentace jazykových schopností. Naše žákyně mluvila v ruském jazyce na téma „Co bych ráda ukázala zahraničním turistům v České republice“ – vybrala si pevnost Josefov a hospitál Kuks.

Michaela získala nádherné 3. místo a tímto jí chceme poděkovat za úspěšné reprezentování naší školy a přejeme další nejen studentské úspěchy.

 

Den s obchodníkem

Fotogalerie ZDE:

„Obchod je umění. Umění, ve kterém je potřeba se neustále zlepšovat. Dobrý obchodník nevytváří pouze nabídku, ale zároveň podněcuje poptávku. Vyvolává touhu po tom, co nabízí. To je obchod. To je umění obchodu. Většina obchodníků dělá chyby, kterým je jednoduché se vyhnout. „ To jsou slova Lukáše Suchého, MBA.

 1. ledna 2018 studenti strávili celý vyučovací den s profesionálním obchodníkem Lukášem Suchým, MBA, který pro ně připravil tematický seminář s prvky workshopu „DEN S OBCHODNÍKEM“. Účast na semináři byla dobrovolná pro 2. - 4. ročníky.

Na studenty čekala tato témata:

 • PŘESTAVENÍ: Jak vypadá nudné a jak naopak atraktivní představení člověka nebo společnosti.
 • ZÁKLADNÍ VÝBAVA PROFI OBCHODNÍKA: Rétorika, naslouchání, empatie, otázky.
 • PRODÁVÁME VŠICHNI: Každý den prodáváme své nápady, svou práci i sami sebe. Jak to udělat co nejefektivněji.
 • PRACOVNÍ POHOVOR: Nejzáludnější otázky, příprava na pohovor a získání přízně druhé strany.
 • NÁMITKY A ODMÍTNUTÍ: Jak pracovat s odmítnutím a námitkami.
 • OBCHODNÍ ROZHOVOR: Jakých chyb se můžeme dopustit při obchodním rozhovoru.
 • ZPĚTNÁ VAZBA: Jak říkat lidem pravdu, aby se neuráželi. Proč se naučit dávat zpětnou vazbu.

Seminář se setkal s velmi kladným ohlasem, panu Lukáši Suchému velice děkujeme.

Napsala: Ing. Jaroslava Teuberová

 

Ekonomická olympiáda

 

Ekonomická olympiáda je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí, která je určena studentům středních škol. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky.

Cílem Ekonomické olympiády je vyhledávat mezi českými středoškoláky nejnadějnější budoucí ekonomy a ty v jejich rozvoji dále podporovat, rozvíjet a vytvořit jim dobrý odrazový můstek pro další studium, praxi a kariéru. Studenti mohou také vyhrát stáže a hodnotné ceny, které poskytují partneři projektu.

Ekonomická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizovaná v soutěžních kolech. Jedná se o soutěž postupovou, soutěžící tedy začíná ve školním kole, pokud je úspěšný, postupuje do krajského kola a případně do finále. Do krajského kola postupuje jeden student s nejvyšším počtem bodů v rámci své školy. Dále postupuje až pět dalších studentů, kteří získali nejvyšší počet bodů v rámci daného kraje.

Do finále postupují z každého kraje 2 studenti, dále pak až 22 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci celé České republiky. Celkem tedy může postoupit do finále v České národní bance až 50 studentů.

Letos byla konkurence obzvláště vysoká, školního kola soutěže se účastnilo přes 10 000 studentů z 235 škol ze všech krajů České republiky. Z naší školy se do školního kola zapojilo 29 žáků (1. ročník – 3, 2. ročník – 9, 3. ročník -  4, 4. ročník – 13).

Umístění dle ročníků:

 1. ročník:
  1. Tomáš Kejzlar
  2. Simona Hanzlová
  3. Pavel Jirman
 2. ročník:
  1. Martin Janata
  2. Monika Cejnarová, Eliška Letzelová, Hana Claudia Salvatore, Nicola Rohanová
  3. Karla Viktorová
 3. ročník:
  1. Adéla Melicharová
  2. Marek Bílek
  3. Josef Novák
 4. ročník:
  1. Erika Rýdlová
  2. Michaela Brožová, Kateřina Kumprechtová
  3. Jáchym Kalaš

K dosaženým výsledkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat 7. 2. 2018 v budově krajského úřadu Královehradeckého kraje, a do kterého postoupili:

 1. Erika Rýdlová – 4. ročník
 2. Kateřina Kumprechtová – 4. ročník
 3. Michaela Brožová – 4. ročník
 4. Adéla Melicharová – 3. ročník
 5. Tomáš Kejzlar – 1. ročník

Partneři Ekonomické olympiády 2017