Novinky

Turnaj SŠ okresu Náchod ve florbale

 

...
Krajské kolo Ekonomické olympiády

 

...
Studenti úspěšně reprezentují naší školu na Veletrhu JA firem

 

...
Maturitní ples 4.ABC, 2018

 

...

 

Adventní zájezd za Popelkou

Jako každoročně uspořádala naše škola ve středu 6. prosince pro své žáky předvánoční zájezd, jehož letošním cílem byla návštěva výstavy ke kultovnímu filmu Tři oříšky pro Popelku. Tato pohádka se natáčela nejen v Čechách, ale i v sousedním Sasku, na loveckém zámku Moritzburg. Na výstavě je možné si prohlédnout nejen originální kostýmy ze 70. let, ale i další originální předměty spojené s natáčením.

Odpoledne jsme se přesunuli do centra Drážďan, abychom si prohlédli největší zajímavosti saské metropole na Labi a ochutnali i nejrůznější delikatesy nabízené na nejstarším vánočním trhu v Německu, který se letos konal již po 583. Závěr nemohl patřit ničemu jinému než nákupům v Primarku.

Mgr. Jan Šnajdr
učitel NEJ

 

Maturitní ples Academia Mercurii 2017

Fotogalerie ZDE:

V sobotu 2. prosince se v náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka uskutečnil již tradiční maturitní ples 4. ročníků oborů ekonomické lyceum, cestovní ruch a gymnázium. Maturanti si připravili originální předtančení ve vlastní choreografii ve stylu country&westerm  a nebe, peklo, ráj. Během večera si mohli návštěvníci užít rozmanitý program včetně vystoupení parkouru a street dance.

Mgr. Jan Šnajdr
třídní učitel 4. ročníku

 

ACADEMIA MERCURII na Univerzitě v Hradci Králové

Fotogalerie ZDE:

Projekt kreativní edukace studentů Univerzity Hradce Králové fakulty informatiky pro žáky čtvrtých ročníků školy ACADEMIA MERCURII soukromé školy s. r. o. se uskutečnil 22. 11. 2017.

Přednáška a workshop na téma Jak (od)prezentovat jakékoliv téma bylo připraveno studenty magisterského studia pro budoucí maturanty. Bc. Václav Kňourek, Beata Davidová a Bc. Martin Werner budoucím maturantům ukazovali, jaké náležitosti by prezentace na jakékoliv téma měla mít. Čím by se prezentace měla oživit, jaké animace použít a v neposlední řadě, jak je nutné se na samotné prezentování připravit. Co při vystupování neopomenout, jak zaujmout posluchače a jaké oblečení mít v souvislosti s tím, co prezentujeme a komu. Důležité je, aby posluchač hned od začátku věděl, co bude obsahem prezentace a aby prezentující svým vystoupením a obsahem prezentace posluchače nezklamal, ale naopak obohatil o další informace. Sami studenti z Univerzity svým vystoupením předvedli, že vše měli řádně připravené

Po přednášce následoval workshop na téma prezentačního programu PowerPoint a Prezi.

Studenti seznámili budoucí maturanty i s prostředím fakulty Informatiky a managementu, které bylo přátelské a laskavé. Při této příležitosti jim vysvětlili možnosti studia na Univerzitě, hovořili o formách studia, o samotné výuce, ale i o nástrahách studia. Jakých? Jak nepolevovat ve studiu, i když to někdy svádí.

Nebyl to pouze příjemně strávený čas na Univerzitě, ale budoucím maturantům se z blízka ukázal život na vysoké škole.

A aby budoucí maturanti využili získaných informací, dostanou zadání právě od studentů na samostatné prezentace, které se budou následně hodnotit. Jsme přesvědčeni, že uspějí a že tento projekt byl pro ně přínosem. Vždyť prezentace užijí v každém oboru činnosti, zvláště ti, kteří nyní studují obor cestovní ruch na škole ACADEMIA MERCURII.

Přednášejícím ještě jednou děkujeme.
Ing. Karla Pomezná

 

Běh do zámeckých schodů – závody

Fotogalerie ZDE:

Úspěchem skončili závody v běhu do zámeckých schodů 3. 11. 2017, které se konaly na počest výročí 17. Listopadu.
Dívky ve složení Škodová, Brklová, Hubálovská, Šimková, Rojkovičová (všechny z 1. Ročníku) obsadily 2. místo!!!
Chlapci ve složení Krejcar, Osoba, Prouza (všichni 1.ročník) a Janata, Pajkrt (oba 2.ročník) obsadili 3. místo!

Za reprezentaci školy děkujeme.       Mgr. Martin Vrabec  - učitel TEV

 

ERASMUS+ - projektové setkání v Litvě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V polovině října pokračovala náchodská střední škola ACADEMIA MERCURII ve svém projektu mezinárodní spolupráce (financovaném programem Erasmus+) se svými partnery ze španělských a litevských středních škol při projektovém setkání v Litvě. Tématem projektu, který je určen především učitelům 10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatelského ducha žáků pro jejich úspěšné budoucí uplatnění ve společnosti. ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem svých aktivit vedoucích k podpoře podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či studentských společností zakládaných žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior Achievement.

Tématem tohoto projektového setkání bylo především seznámení účastníků projektu s úspěchy, kterých někteří bývalí i současní žáci našich škol v rámci svého podnikání již dosáhli a s novými projekty, které v současné době na našich školách probíhají. Zástupci škol měli možnost seznámit se s kulturou litevského venkova ve městě partnerského gymnázia Stakliškés, a dále navštívit lázeňské město Birštonas a největší města Litvy Vilnius a Kaunas.

Důležitým bodem programu byla příprava online setkání žáků ze všech 3 účastnických zemí, které proběhne během dalšího projektového setkání v katalánské Lleidě v únoru 2018. Doufejme, že politická situace v Katalánsku běh našeho programu nijak nenaruší a že po setkání v Katalánsku bude projekt na jaře 2018 úspěšně završen posledním setkáním zde v Náchodě.

Mgr. Ivana Šimková

 

Turnaj středních škol ve stolním tenise – okresní kolo

Ve středu 24. 10. 2017 jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise středních škol v Náchodě - plechárně. Po bojích ve skupinách jsme proklouzli do semifinále, kde nás čekal silný soupeř z SOŠ a SOU Hronov. Duel jsme prohráli a čekalo nás JG Náchod v zápase o 3. místo. Bohužel jsme prohráli a skončili nakonec na 4. místě.
Vítězem se stalo družstvo gymnázia Jaroměř.
Školu reprezentovali: Janata Martin a Pajkrt Filip ze 2. roč. a Krejcar Jan a Prouza Filip z 1. roč.  

Za reprezentaci děkujeme.
Mgr. Martin Vrabec  - učitel TEV

 

Ve dnech 5. – 7. října 2017 se zástupci naší školy zúčastnili zahajovací schůzky nového projektu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ „Moving Waters-How Water Shapes Us“ v německém městě Mnichov. Jedná se o dvouletý projekt spolupráce mezi sítí středních škol – Academia Mercurii Náchod, Appleby gymnázium v Appleby, Velká Británie, CSG Willem van Oranje gymnázium v Oud-Beijerland, Holandsko, Privatgymnasium Dr.Florian v Mnichově, Německo, Liceo Statale A. Serpieri v Rimini, Itálie. Projekt je zaměřen na mobility žáků a jejich práci na projektu.  Završení projektu bude v roce 2019 zde u nás v Náchodě.

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na další setkání a věříme, že bude pro studenty přínosem při vzdělávání i pro jejich budoucí pracovní život.
Šárka Rudolfová

 

5. ročník výměnné akce s holandským gymnáziem

images/foto/2018/akce_holandsko/IMG_3725(1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulém týdnu proběhl již pátý ročník výměnné akce s holandským gymnáziem Willem van Oranje. Pro všechny zúčastněné byl připraven zajímavý program v jehož rámci mohli holandští studenti poznávat kulturní podobnosti a odlišnosti našich dvou zemí. Studenti Academia Mercurii (Jan Týfa a Dante Burdych) naše hosty provedli po náchodském zámku, po Praze (Jakub Šmíd a Dominik Macek), po Adršpachu (Jan Týfa) a pevností Dobrošov (Šimon Stolín).

 

Exkurze na letišti Václava Havla

http://amnachod.cz/images/phocagallery/2018/Adaptacni_kurz/IMG_20170912_105434.jpg

Fotogalerie ZDE

V pondělí 9. října jsme se zúčastnili dlouho očekávané exkurze na letiště Václava Havla v Praze. Prohlídku jsme zahájili na Terminálu 3, kam se dostanou jen ti nejvýjimečnější osobnosti, jako jsou naši sportovní reprezentanti, politici či prezident. Postupně jsme si prošli i zbylé terminály a prostory, podívali se i tam, kam běžný smrtelník nemá přístup, a nakoukli i do Bussiness salónku. Prohlídka s příjemným výkladem trvala bezmála 2 hodiny. Jsme vděčni za tuto možnost navštívit letiště, pro mnohé z nás to byly užitečné informace a tímto bychom chtěli poděkovat pedagogickému sboru za jejich trpělivost a ochotu.

Eliška Letzelová a třída 2. A B

 

Zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

http://amnachod.cz/images/phocagallery/2018/Adaptacni_kurz/IMG_20170912_105434.jpg

Fotogalerie ZDE

Ve dnech 25. a 26. září 2017 se vedení školy zúčastnilo 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR v Kroměříži. Jednání se konalo v konferenčním sálu Gen. Svobody v Květné zahradě. Akci moderovala Eva Anna Kafková, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Na začátku proběhlo úvodní vystoupení významných hostů - RNDr. Evy Šílové, ředitelky hostitelské školy, Mgr. Jaroslava Němce, starosty města Kroměříž.

Národní koordinátorka zhodnotila stav členské základny, volby do Koordinačního týmu, výroční zprávu, používání loga a webové stránky.

Dále proběhlo několik prezentací, a to nejprve ze Slovenské komise pro UNESCO - Mgr. Edita Filadelfiová, generální tajemnice Slovenské komise pro UNESCO, a Mgr. Natália Fillová, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO v SR.

Poté dostal slovo PhDr. Aleš Dvořák, odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který měl prezentaci na téma „Občanské vzdělávání“.

Další a velice zajímavou prezentaci měl Mgr.Václav Voslář, tým „Revolution train“,  na téma projektu protidrogové prevence „Revolution train“. Na závěr proběhla prezentace na téma Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v podání MgA. Karolíny Bulínové, Ph.D., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

V odpoledních hodinách proběhly exkurze ve skupinách na téma „Ochrana kulturních památek a jejich využití pro cestovní ruch“.

Druhý den zahájil úvodním vystoupením prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO. Po jeho vystoupení Eva Anna Kafková sdělila výsledky voleb, plán činnosti, vyhlášení tématu Týdne škol UNESCO pro školní rok 2017/2018 - „Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“.

Poslední částí tohoto zasedání byly prezentace vybraných škol na téma: „Cíle udržitelného rozvoje cestovního ruchu“.

                                                                                   

Šárka Rudolfová, školní koordinátorka