Novinky

Den otevřených dveří

 

...
Vánoční koncert

 

...
PROFI GO 2018 - soutěž talentů pro cestovní ruch

 

...
Projekt v rámci programu Erasmus+ „Moving Waters-How Water Shapes Us“

 

...
Maturitní ples Academia Mercurii 2017

 

...
Adventní zájezd za Popelkou

 

...
ACADEMIA MERCURII na Univerzitě v Hradci Králové

 

...

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 25. 4. 2018
Vydání vysvědčení – 30. 4. 2018

Maturitní zkouška 2018
do 31. března 2018 - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1)Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4. A Ekonomické lyceum:
EKO/ ÚČE – duben 2018 (termín bude upřesněn)

INFORMATIKA – duben 2018 (volitelná MZ pro 4. A, konaná formou praktické zkoušky. Žáci, kteří si zvolí jako maturitní předmět Informatiku, budou mít u ústních zkoušek již jen 3 maturitní předměty)

4. B Cestovní ruch:
SLU,PRX – duben 2018 (termín bude upřesněn)

 

2)Státní maturitní zkouška – písemná část:

ČJ - písemné práce, didaktické testy - květen 2018 (termín bude upřesněn)

MAT – didaktické testy - květen 2018 (termín bude upřesněn)

AJ – písemné práce, didaktické testy - květen 2018 (termín bude upřesněn)

 

3) Ústní maturitní zkoušky:

květen/červen 2018 (termín bude upřesněn)

  • Přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a na webu školy 2. 5. 2018
  • Žáci se mají možnost registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky - vydávají se ve škole
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25. 6. 2018
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 30. 8. 2018 do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 2017/2018 včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek. Ten, kdo má nastavený trvalý účet na měsíční splátky po datu 18. 5., je třeba účet zarazit a poslední měsíc zaplatit hotově v kanceláři školy.