Novinky

EU CITIZENSHIP

 

...
Školní výlet 3. ročníku do kempu Pecka

 

...
*MŮŽEŠ PODNIKAT*

 

...
Odborné praxe: Španělsko vs. ČR

 

...
Pracovní exkurze do ZOO Dvůr Králové n. L.

 

...
„Všude dobře doma nejlíp“

 

...
Prezentace studentských firem Junior Achievement

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2019

 

...
ERASMUS+ - ACADEMIA MERCURII na schůzce koordinátorů v Itálii

 

...
Odborné praxe

 

...
Jednodenní praxe 2. B

 

...
Den španělské a mexické kuchyně

 

...
Výjezdní praxe studentů

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání na ACADEMIA MERCURII v Náchodě

 

...

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 29. 4. 2019
Vydání vysvědčení – 30. 4. 2019

Maturitní zkouška 2019
do 29. března 2019 - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1) Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4. A Ekonomické lyceum:
EKO – 4. duben 2019

4. B Cestovní ruch:
SLU,PRX – 4. duben 2019

 

2) Státní maturitní zkouška – písemná část:

ČJ - písemná práce – 10. a 11. 4. 2019
       didaktický test – 2. - 10. 5. 2019

AJ – písemná práce – 10. a 11. 4. 2019
        didaktický test – 2. - 10. 5. 2019

RUJ – písemná práce - 10. a 11. 4. 2019
        didaktický test – 2. - 10. 5. 2019

 

 3) Ústní maturitní zkoušky:

27. – 31. května 2019

  • Přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a na webu školy 2. 5. 2019
  • Žáci se mají možnost registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na který je uveden na Výpisu z přihlášky k MZ od 2. 1. 2019, na adrese: vpz.cermat.cz – zde budou uveřejněny ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky - vydávají se ve škole
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25. 6. 2019
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 31. 8. 2019 do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 2018/2019 včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek. Ten, kdo má nastavený trvalý účet na měsíční splátky po datu 18. 5. 2019, je třeba účet zarazit a poslední měsíc zaplatit hotově v kanceláři školy.