Novinky

Nejaktivnější středoškolák 2017

 

...
Turnaj SŠ v plážovém volejbale

 

...
Školní výlet 1.AB

 

...
Slavnostní otevření stadiónu v Náchodě na Hamrech

 

...
Představení studentských společností a fiktivní firmy naší školy

 

...
Středoškolská laťka

 

...
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

 

...

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

 

Harmonogram 16.5.2017
Harmonogram 17.5.2017
Harmonogram 18.5.2017
Harmonogram 19.5.2017

Uzavření 4. ročníku:

Závěrečná klasifikační porada
(uzavření známek za 2. pololetí) - 26. 4. 2017
Vydání vysvědčení – 28. 4. 2017

Maturitní zkouška 2017
do 31. března 2017 - odevzdání seznamů četby k maturitní zkoušce z českého jazyka (doporučujeme odevzdat cca 14 dní předem ke kontrole, po termínu již není možná oprava)

1)Praktické maturitní zkoušky (školní, písemné):

4.A Ekonomické lyceum:
19. 4. 2017 EKO
26.4. 2017 INFORMATIKA (volitelná MZ pro 4. A, konaná formou praktické zkoušky. Žáci, kteří si zvolí jako maturitní předmět Informatiku, budou mít u ústních zkoušek již jen 3 maturitní předměty)

4.B Cestovní ruch:
19. 4. 2017 PRO, MAM, EKO, PRA
20. 4. 2017 PRX, SLU

2)Státní maturitní zkouška – písemná část:

ČJ - písemné práce 11. 4. 2017
MAT – didaktický test; AJ – písemné práce 2. 5. 2017
ČJ - didaktický test; AJ - didaktický test 3. 5. 2017

3) Ústní maturitní zkoušky:

16 - 19. 5. 2017

  • Přesný harmonogram bude vyvěšen ve třídách a na webu školy 2. 5. 2017
  • Žáci se mají možnost registrovat navýsledkovém portále žáka (VPŽ) pomocí kódu VPŽ, který je uveden na pozvánce k MZ, na adrese: cermat.cz – zde budou uveřejněny jejich ohodnocené didaktické testy a písemné práce
  • Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky - vydávají se ve škole
  • Předávání maturitního vysvědčení se koná tradičně na radnici města Náchod
  • Pokud žák nesloží úspěšně některou část maturitní zkoušku v jarním termínu, přihlásí se k opravnému podzimnímu termínu a to prostřednictvím školy do 25. 6. 2017
  • Žáci 4. ročníku jsou žáky školy do 30. 8. 2017 do tohoto data je za ně placeno zdravotní pojištění.
  • Školné za celý školní rok 2016/2017 včetně června je třeba mít zaplacené do ústních maturitních zkoušek. Ten, kdo má nastavený trvalý účet na měsíční splátky po datu 18. 5., je třeba účet zarazit a poslední měsíc zaplatit hotově v kanceláři školy.