Novinky

Děkujeme všem uchazečům za podání přihlášek ke studiu!

 

...
Výsledky krajských kol Ekonomické olympiády 2017/18

 

...
LYŽAŘSKÝ KURZ – ACADEMIA MERCURII 2018

 

...
Veletrh fiktivních firem v Náchodském Beránku

 

...
ERASMUS+ - projektové setkání ve Španělsku

 

...
Olympiády ze španělštiny

 

...

Instrukce pro podávání Přihlášek ke vzdělávání
Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. nejpozději do 1. března 2018.
Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu kanceláře ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, Náchod, 54701. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2018.

Kritéria přijímacího řízení naleznete níže v souborech ke stažení.

Úřední hodiny kanceláře pro podávání Přihlášek
PO – PÁ                    7:00 – 14:30

Nebo po tel. dohodě na čísle 491 426 893.

Termín přijímacích zkoušek
MŠMT zveřejnilo termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018:

  1. termín: 12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
  2. termín: 16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání

Výsledky
Výsledky budou fyzicky zveřejněny na hlavních dveřích školy a elektronicky na našich webových stránkách. Výsledky zpracovává centrálně CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - www.cermat.cz ). Jakmile CERMAT testy vyhodnotí, můžeme započítat body dle našich kritérií a zveřejnit celkové výsledky přijímacích zkoušek.

Přihláška
Přihláška lze stáhnout na stránkách MŠMT. Odkaz:
http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Ke stažení